Oldingi varaqqa qaytish

Viloyatni tanlang

O`quvchini ID kodi bo`yicha izlash

O`quvchining familiyasi yoki ismi bo`yicha izlash